Alkmaarse Buitenkunst

Kunstacht onderhoudt Alkmaarse buitenkunst

In oktober en november vindt er onderhoud plaats aan zo'n 70 beelden, objecten en sculpturen die eigendom zijn van de gemeente Alkmaar. Dagelijks worden deze kunstwerken blootgesteld aan weersinvloeden, uitlaatgassen, bekladding en vernieling. De Kunstwacht onderhoudt, conserveert en restaureert in het hele land. De basisgegevens worden opgeslagen in een Kunstwachtsysteem.

Daarin staat de toestand van de objecten beschreven, de rapportages over alle verrichte (be)handelingen en foto’s van voor en na een behandeling. KunstNet filmde twee onderhoudsploegen en interviewde Kunstwachtmedewerkers Jesper en Jurn. (www.kunstnet.tv)

De komende jaren hoopt Kunstwacht:
samen met gemeenten, kunstenaars en gebruikers het beheer, behoud, herstel en onderhoud van kunstwerken nog beter op elkaar af te stemmen;
een kennis- en beeldcollectie van de Nederlandse kunst in de openbare ruimte uit te bouwen;
in beweging te blijven door in te spelen op veranderende kunstuitingen (licht, geluid, beweging) en nieuwe inzichten op het gebied van restauratie, behoud en beheer;
nog nauwer samen te werken met gevestigde instellingen: kennisinstituten als RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), provinciale diensten, erfgoedhuizen, archieven en musea;
meer collectiebeheerders, kunstenaars en belanghebbenden te mogen adviseren over kunst in de openbare ruimte.

 

Bron: http://www.kunstnet.tv/Kunstwacht.htm