Registratiesysteem

Gemeente Stichtse Vecht

Registratiesysteem in gebruik genomen door Gemeente Stichtse Vecht

Voor het ontsluiten van kunstcollecties heeft Kunstwacht in de loop van de jaren een uniek systeem ontwikkeld. 70 gemeenten maken momenteel gebruik van dit systeem voor onder andere de registratie en documentatie van kunstcollecties in de openbare ruimte.

Enkele jaren geleden kwam vanuit de gemeente Harderwijk de vraag naar het beheer van de gemeentelijke binnenkunstcollectie. Kunstwacht maakte de collectie schilderijen, etsen, foto’s, objecten en sculpturen inzichtelijk, zodat de gemeente een actief collectiebeleid kan voeren. Na de gemeente Harderwijk volgde de gemeente Castricum. In de zomer van 2012 heeft Kunstwacht ook daar de binnenkunstcollectie geïnventariseerd en geregistreerd. Aan de hand van de bevindingen is een voorstel gedaan voor het beheren en conserveren van de kunstwerken en voor de totstandkoming van een kerncollectie. Bij het inventariseren van een binnenkunstcollectie worden alle kunstwerken in het depot, het gemeentehuis en op andere gemeentelijke locaties gefotografeerd, gecategoriseerd en beoordeeld op conditie. De gegevens worden vervolgens elektronisch beschikbaar gesteld in het registratiesysteem.

Daarin kan eenvoudig worden bijgehouden waar de kunstwerken zich bevinden, zodat ze niet gaan 'zwerven' en uit beeld verdwijnen. Het systeem fungeert tegelijkertijd als een digitale kunstcatalogus: medewerkers van de gemeente kunnen hierin kunstwerken uitzoeken voor hun werkplek of bezoekers van een museum kunnen een werk nog eens opzoeken en bekijken.

Eind 2015 heeft Kunstwacht voor de gemeente Stichtse Vecht een systeem aangemaakt en ingericht zodat de gehele binnenkunstcollectie in deze digitale omgeving opgenomen kon worden. Vanaf eind 2015 wordt de binnenkunstcollectie in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht beheert door het Vechtstreekmuseum.

Naast de gemeente Stichtse Vecht, de gemeentes Harderwijk en Castricum maken onder andere ook de gemeentes Ridderkerk, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg gebruik van het registratiesysteem.

Voor meer informatie over het registratiesysteem kunt u contact opnemen met Niels Secker via [email protected] of 015-2145295.